Our Lady of the Angels Parish
 
 
Easter Vigil Homily

Bookmark and Share

APR
12
2020
Pagkatapos ng Quarantine at Kuwaresma: Bagong Tagsibol

Bakit kaya walang aktwal na nakasaksi sa pagbangon ni Hesus sa kamatayan? Ayon sa ebanghelyo, libingang wala nang laman ang nakita ng mga alagad. Wala na roon si Hesus.

Ang totoo, ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay kakaibang pangyayari. Lampas sa hangganan ng pook at panahon. Ang tawag sa theology: transcendental event. Wala sa hinagap ng ating isip. Biyayang di inakala. Hiwagang sa langit lang nagmula.

Ito pala ang kaloob sa tao ng pagkabuhay. Isang radikal na pasimula. Isang bagong buhay kay Kristo. Nagapi na ni Hesus ang dilim ng kasalanan. Nalupig Niya ang kamatayan.

Ang hiwaga ng Araw na ito ay mababanaag natin sa kalikasan. Ipinagdiriwang natin ang Pasko ng Pagkabuhay sa panahon ng tagsibol. Matapos ang taglamig, muling bumabalik ang kulay at buhay ng kapaligiran. Hindi mananaig ang dilim at lamig ng gabi. Laging nagwawagi ang buhay at bagong pag-asa.

Hope springs eternal. Ito ang pinanghahawakan natin sa panahong ito ng Covid19 pandemic. Umaasa tayo sa kaloob ng langit. Naghihintay sa isang pagsisimula. Bagong tagsibol - sa pagtatagumpay ng buhay.

Subalit kailangan nating harapin ang pagsubok. Ang mga Israelita ay sinubok ng 40 taon sa disyerto bago sila nakapasok sa Lupang Pangako.

Ang salitang quarantine at cuaresma ay iisa ang salitang ugat: quaranta giorni, na ang literal na kahulugan ay "space of forty days." Ang mga barkong nagmula sa mga lugar na may salot ay hindi muna pinapadaong sa pantalan. Nananatili silang malayo sa dagat sa loob ng 40 na araw. Distancing ang paraan para mapanatili ang ating kalusugan.

Paglayo, pag-angat, distancing din ang layunin ng 40 araw ng Cuaresma para mapanatili ang kalusugan ng kaluluwa. Ito ang "space of 40 days" upang tayo ay makalaya, at di magumon sa espiritu ng daigdig.

Kailangan ang quarantine (physical distancing) para tayo ay makatawid sa krisis. Kailangan natin ang Cuaresma (spiritual distancing) para makatawid tayo mula sa lumang pagkatao tungo sa pagbabagong buhay.

Sa 'distancing,' nagkakaroon tayo ng kakayahang makita ang mga bagay na essensyal at tunay na mahalaga.

Ito ang daan sa bagong buhay. Nagbabago ang ating priority at values. Sabi ni San Agustin, ang pagbabagong buhay ay paglayo (distancing) sa bagay at paglapit sa Diyos. Sa talinghaga ng alibughang anak, habang winawaldas niya ang kanyang mana, siya namang paglayo niya sa kanyang ama.

Aminin natin na nalulong tayo sa mga palamuti o nonessentials ng buhay. Dumami ang ating luho. Inabuso natin ang kalikasan. Sa pagdami ng needs, sa paglaki ng nawawaldas sa likas na yaman ng daigdig. Sinira natin ang ecosystem. Naging madumi ang tubig at hangin. Ang polusyon sa kapaligiran ay salamin ng polusyon ng budhi ng ating lipunan.

Natapos na ang kuwaresma. Kasama ni Hesus, nawa'y makatawid tayo mula sa dilim tungo sa liwanag, mula sa pagdadalahamti tungo sa kagalakan, mula sa kasalanan tungo sa bagong buhay. Pagkatapos ng quarantine, nawa'y matuto tayong mamuhay nang payak, may paggalang sa buhay at sa kalikasan, kumakalinga sa mga mahihina at nasa gilid ng lipunan, nabubuhay nang may pananagutan sa kapwa at hindi para sa sarili lamang.

Pagkatapos ng quarantine, nawa'y danasin natin ang isang panibagong tagsibol sa ating buhay bilang isang Kristiyanong pamayanan.

Easter Vigil Homily
OLA Parish Online Mass
Easter 2020

 
Bookmark and Share
 

+ View More
 
 
 
 
Log In

Email
Password
 

Sign Up | Retrieve Password
 
Search

 
Daily Thoughts

Sa Isang Salita: 'Bisyo'
Sa Isang Salita: 'Regalo'
Sa Isang Salita: 'Paghahari'
Sa Isang Salita: 'Bukod'
Sa Isang Salita: 'Katiwala'
Sa Isang Salita: 'Credential'
Sa Isang Salita: 'Rubicon'
Sa Isang Salita: 'Kinig Kita'
Sa Isang Salita: 'Sagot'
Sa Isang Salita: 'Pagkabagabag'

+ View More
 
 
Parish Activities

70th Diocesan Anniversary
Prayer for our Healthcare Workers
Pope Francis' Prayer to Our Lady fo
PABATID
Letter of Pope Francis to the Faith
Pasko ng Pagkabuhay
Easter Vigil Homily
Lenten Message
The Church's Action in the Midst of
Online Holy Week Services sa FB @At

+ View More
 
 
Companion Saints

St. Paul of the Cross
Sts. Isaac Jogues and Rene Goupil
St. Luke
St. Ignatius of Antioch
St. Gerard Majella
St. Teresa of Avila
St. Callistus I
St. Edward the Confessor
St. Wilfrid
St. John XXIII

+ View More
 
 
Photo Gallery

2nd Sunday Advent
Regalo ng Buhay
Medical Mission
2019 Palm Sunday Photo 2
2019 Palm Sunday Photo 1
5th Sunday Lent 2019
Metanoia
Our Lady of the Angels Parish
Meme March 10
Our Lady of Lourdes Feast Day Photo
 
Happy Birthday!

October Celebrants
 
03 BuIEJDfv 0_
08 vOHbJhZDuVpNTCy 0_
08 VEwHsbkcygWMK 0_
08 iyKlGdHCYLFDZVT 0_
08 xYtjCwpzk 0_
08 tLuGWEJUCswmjQk 0_
24 Rafael 5_
28 Jane 4_